Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

ΗΔΙΚΑ: Επανενεργοποίηση συνταγής διμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ. οικ.34950/9-5-2017, από την Παρασκευή 26-5-2017 στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης επανενεργοποιείται η συνταγή διμήνου, που εκδίδεται σε ένα φύλλο με σχετική ένδειξη, διάρκεια θεραπείας δύο (2) μήνες και επιτρεπόμενη ποσότητα έως 10 τεμάχια.

Επίσης, απενεργοποιείται...
...η δίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή, που εκδίδεται σε δύο φύλλα. Ωστόσο, παραμένουν οι επαναλαμβανόμενες τρίμηνες έως και εξάμηνες συνταγές.