Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση από ΕΟΠΥΥ για πληρωμές αναλωσίμων

Προς ΠΦΣ

Γραφείο Προέδρου


Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 9 Αυγούστου, η πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής των φαρμακείων για την κατηγορία υλικών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής έχει ως εξής:
  • To ποσοστό εκκαθάρισης των υποβολών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ξεπερνά το 95% του συνόλου των υποβολών σε όλη τη χώρα

  • Το ποσοστό πληρωμής για τα φαρμακεία όλης της χώρας ανέρχεται σε 83% για τον Ιανουάριο και 77% για τον Φεβρουάριο. Για τον Πειραιά τα ποσοστά είναι 90% και 86% και για την Αττική 83% και 70% αντίστοιχα.

  • Σύμφωνα με την πορεία των πληρωμών, η διαδικασία για τις υποβολές Μαρτίου για τα συγκεκριμένα υλικά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου. Σημειώνεται ότι σημαντικό παράγοντα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτελεί η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων διακιολογητικών από τους φαρμακοποιούς-μέλη σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επικ. Καθ. Παν. Πειραιά