Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Προχωρούν οι ενστάσεις αναλωσίμων Ιανουαρίου, αν και ΠΟΛΥ αργά!

Προχωρά η επεξεργασία των ενστάσεων στις περικοπές Ιανουαρίου, όπως μαθαίνουμε από συναδέλφους σε όλη τη χώρα και από τον ΕΟΠΥΥ! Βέβαια οι ρυθμοί είναι αργοί, όπως ακριβώς φοβόμασταν όλοι. 
Υπενθυμίζουμε ότι: σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΠΥΥ μετά από τη συνάντηση με τον ΠΦΣ τον περασμένο Ιούλιο, θα γίνουν αποδεκτές οι γνωματεύσεις που είχαν περικοπεί για α) ελλιπή διάγνωση, β) έλλειψη υπογραφής παραλήπτη και γ) παραπάνω ποσότητες (αν ο ασθενής δεν είχε πάρει άλλο μήνα) ή λάθη συστήματος όπως η αδυναμία εγγραφής δημηνιαίας χορήγησης, αρκεί ο Φ/ός να προσκομίσει αποδείξεις (π.χ. συνταγή που να γράφει τη σωστή διάγνωση). Αυτό θα ίσχυε για όσες υποβολές είχαν ήδη εκκαθαριστεί, ενώ για τις υπόλοιπες (π.χ. Φεβρουαρίου) θα γινόταν η διόρθωση χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία της ένστασης, γι' αυτό κι έχουν πληρωθεί αρκετοί συνάδελφοι Φεβρουάριο αλλά όχι Ιανουάριο ακόμα.
Ελπίζοντας η απόφαση αυτή να ισχύσει για όλη την περίοδο που είχαμε χειρόγραφες γνωματεύσεις (μέχρι 10/5/2017), ενημερώνουμε τους συναδέλφους πώς μπορούν να τσεκάρουν την πορεία των ενστάσεών τους μέσα από το eΔΑΠΥ, εκτός δηλαδή από την επικοινωνία με την τοπική ΠΕΔΥ τους:


  • μέσα στο eΔΑΠΥ, πατώντας τον αριθμό υποβολής Ιανουαρίου και μετά το «Πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής», βλέπουμε το πεδίο «Ποσό περικοπής»
  • αν αυτό είναι συμπληρωμένο με το ποσό που ήδη ξέρουμε τότε δεν έχει τελειώσει ακόμα ο έλεγχος
  • αν αυτό έχει μικρότερο ποσό ή και μηδενικό, τότε ο έλεγχος της ένστασης έχει τελειώσει, οπότε θα απευθυνθείτε στο Σύλλογό σας για να μάθετε τα περεταίρω
  • τελικά θα συμπληρωθεί το πεδίο «Ημ/νία Έγκρισης Πληρωμής»