Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση από MSD για έλλειψη σε Liptruzet, MMR

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα αποθέματα των MMR Vax Pro, Liptruzet 10/20 και Liptruzet 10/40 έχουν προσωρινά εξαντληθεί, ωστόσο η μορφή του Liptruzet 10/10 παραμένει διαθέσιμη για παραγγελίες.

Η MSD έχει ήδη ενημερώσει τον ΕΟΦ για τη μη διαθεσιμότητα αποθεμάτων των εν λόγω προϊόντων. 

H συνέχιση του εφοδιασμού των....


..... φαρμάκων μας ήταν και παραμένει η κύρια προτεραιότητα μας ωστόσο η εκτέλεση νέων παραγγελιών στα Liptruzet 10/20 και 10/40 δεν προβλέπεται πριν τα τέλη Δεκεμβρίου. 

Σχετικά με το MMR Vax Pro, η MSD διερευνά τρόπους έκτακτης τροφοδοσίας της αγοράς. 

Ζητούμε συγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.

MSD