Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΣτΕ: Νόμιμη και συνταγματική η αναγραφή του ΑΜΚΑ

Η αναγραφή του ΑΜΚΑ για γιατρούς και πολίτες σε συνταγογραφήσεις ή όπου αλλού είναι νόμιμη, συνταγματική και δεν παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, όπως η ηλικία, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτοντας αιτήσεις που είχαν κατατεθεί κυρίως από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Οι αιτιάσεις του Ιατρικού Συλλόγου αφορούσαν την αξίωσή του να μην αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για τους γιατρούς, όταν συνταγογραφούν στα συνταγολόγια των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ η Αννα Φιλίνη ζητούσε τη μη αναγραφή του διότι αποκαλύπτει το προσωπικό δεδομένο της ηλικίας σε τρίτους, υπαλλήλους και λοιπά.

Ειδικότερα το.....


..... Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω του ΑΜΚΑ είναι «νόμιμη και θεμιτή και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σαφών και θεμιτών συνταγματικών σκοπών δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι κατατείνουν στην εκπλήρωση της ευθέως προβλεπομένης από το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος υποχρέωση παροχής υπηρεσιών υγείας.

Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ των γιατρών κατά τη συνταγογράφηση όχι μόνο είναι συνταγματική και δεν θίγει την αξιοπιστία του γιατρού, αλλά κρίνεται αναγκαία για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Παράλληλα, η αποκάλυψη της ηλικίας του γιατρού -και μάλιστα σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, όπως είναι ασθενείς και φαρμακοποιοί- «δεν επηρεάζει την επιλογή του θεράποντος γιατρού από τον ασθενή, ο οποίος (ασθενής) ευλόγως δικαιούται να γνωρίζει την ηλικία του θεράποντος γιατρού».

Κατόπιν αυτών το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κρίνοντας ότι ο ΑΜΚΑ είναι συνταγματικός και δεν παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της αξιοπρέπειας, ενώ είναι σύμφωνος και με το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αποβλέπει σε σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Σε ό,τι αφορά την προσφυγή της Αννας Φιλίνη που προσέφυγε για το θέμα της αποκάλυψης της ηλικίας μέσω του ΑΜΚΑ, οι σύμβουλοι της Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς της, ότι «η ηλικία είναι εύκολα διακριβώσιμη και από άλλα δημόσια παραστατικά που χρησιμοποιεί ο πολίτης στις καθημερινές συναλλαγές του, όπως είναι ταυτότητα, διαβατήρια, κ.λπ., επί των οποίων η ημερομηνία γεννήσεως αναγράφεται ευθέως».