Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για την "απόφαση ΑΥΣ"


Προς Παρόχους Υλικών και Φαρμακεία:
 
Οι εκτελέσεις γνωματεύσεων, που αφορούν υπέρβαση, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόφαση Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ) προκειμένου να αποζημιωθούν.

Σημειώνεται ότι:


 • Ποσοτικό Όριο: Στις περιπτώσεις, όπου τα υλικά υπόκεινται σε ποσοτικό όριο (σ.σ. όπως πχ τα αναλώσιμα διαβήτη), ο έλεγχος της επιπλέον ποσότητας έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την έκδοση της γνωμάτευσης (με αντίστοιχη ένδειξη: «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ»).
σ.σ.: αν λοιπόν η γνωμάτευση φέρει αυτήν την ένδειξη εκτελείται μόνο αν υπάρχει απόφαση!!
 • Χρηματικό Όριο: Στις περιπτώσεις, όπου τα υλικά της γνωμάτευσης υπόκεινται σε χρηματικό όριο (σ.σ. όπως πχ τα συμπληρώματα διατροφής που έχουν πλαφόν 400€/μήνα συν ΦΠΑ), θα πρέπει η εκτέλεση της γνωμάτευσης να περιορίζεται στο αντίστοιχο χρηματικό όριο των υλικών. Σε περίπτωση υπέρβασης, πραγματοποιούνται και επόμενες εκτελέσεις της ίδιας γνωμάτευσης, μέχρι να καλυφθεί το ποσό της υπέρβασης, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ - Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΣ».
σ.σ.: οι «επόμενες εκτελέσεις» εννοείται ότι θα γίνονται αφού εκδοθεί η απόφαση
  
 
Ανακοίνωση στο eΔΑΠΥ για αποφάσεις ΑΥΣ:
 
  
Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων, στις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος κατάθεσης, με την αιτιολογία της καθυστέρησης έκδοσης απόφασης από το ΑΥΣ, θα υποβάλλονται με συμπληρωματική υποβολή του μήνα που αφορούν, βάσει της Ημερομηνίας Εκτέλεσης.

Επισημαίνεται, ότι το φυσικό παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσης με την υπογραφή του ασφαλισμένου, ενδέχεται να είναι χειρόγραφο και να συνοδεύεται από:


 • πρωτότυπη γνωμάτευση,
 • την απόφαση ΑΥΣ και
 • την αντίστοιχη ηλεκτρονική εκτέλεση αυτής.

Στη συνέχεια, και μόνον εφόσον αποδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής από την Αρχειοθήκη του Οργανισμού, παρακαλείσθε να προσκομίζετε στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ.) της περιοχής σας:


 1. λίστα με τους αριθμούς υποβολών των ανωτέρω περιπτώσεων,
 2. τον μήνα αναφοράς (ΜΜ/ΥΥΥΥ) και
 3. τους αριθμούς πρωτοκόλλου της Αρχειοθήκης,
προκειμένου αυτές να χαρακτηριστούν ως εμπρόθεσμες. Η αντίστοιχη λίστα, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του Παρόχου Υλικών ή Φαρμακείου, στην οποία θα δηλώνεται ρητώς, ότι αφορά αποκλειστικά υποβολές, που περιλαμβάνουν γνωματεύσεις ή/και εκτελέσεις, οι οποίες συνοδεύονται από αποφάσεις ΑΥΣ. 
   
Όλη η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Προς Ιατρούς
 

Σε περίπτωση, που κατά την έκδοση της γνωμάτευσης διαπιστώνεται, μέσω ελέγχων του συστήματος, υπέρβαση της επιτρεπόμενης ποσότητας, ο ιατρός δύναται να προχωρήσει σε έκδοση γνωμάτευσης με την επιτρεπόμενη ποσότητα και να συνεχίσει με έκδοση δεύτερης γνωμάτευσης, με την επιπλέον ποσότητα. Η δεύτερη γνωμάτευση, θα φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ» και θα πρέπει να δρομολογηθεί προς έγκριση στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ), ώστε να εκδοθεί σχετική εγκριτική ή απορριπτική απόφαση, εάν δεν υπάρχει ήδη. 

Σημειώνεται ότι:
- Για τα υλικά με κωδ.:
 • 01301: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • 01290:
 • 00589: ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
 • 00563: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΟΧΛΙΑΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΣΥ)
 • 41729:
εκδίδεται πάντα γνωμάτευση με ένδειξη ΑΥΣ.
 
- Για υλικά χωρίς ποσοτικό όριο, αλλά με χρηματικό όριο, βάσει ΕΚΠΥ, όπως π.χ. Οστομικά υλικά, ΣΕΔ, Επιθέματα κ.α., η γνωμάτευση δεν φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ».

posted from Bloggeroid