Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Ανατιμολόγηση Φαρμάκων Μάιος 2018 Ανάλυση Τιμών

Αναρτήθηκε από τις 31 Μαΐου 2018 το νέο δελτίο τιμών από το τμήμα τιμολόγησης φαρμάκων του ΕΟΦ.

2945 σκευάσματα σε πτώση τιμής μέχρι και -79,46%

4425 σκευάσματα με αμετάβλητη τιμή

   48 σκευάσματα σε αύξηση τιμής


Παρακάτω το δελτίο όπως αναλύθηκε από τον Πάνο Ζαρογουλίδη και το Πρόγραμμα Φαρμακείου Europharmacy