Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ανάλυση νέου δελτίου τιμών φαρμάκων by Europharmacy

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11-06-2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας νέο Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Μαΐου 2018-11062018

Το παρόν Δελτίο ισχύει:
Για τα φαρμακεία από 26-07-2018
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 02-07-2018
Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές από 15-06-2018
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές στις τιμές χονδρικής και λιανικής ταξινομημένες κατά:


- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
https://drive.google.com/file/d/1ZVfGnadWZLVfKjByOKZHtIJFD2RxtYBq/view

- ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
https://drive.google.com/file/d/1d64_BsxQ6pNNeaIpiTVodGFtaZbQQVuF/view