Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Επανεξέταση των αντιπηκτικών φαρμάκων apixaban, dabigatran etexilate & rivaroxaban

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ξεκινά ανασκόπηση τριών αντιπηκτικών φαρμάκων που χορηγούνται από το στόμα, των Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran etexilate) και Xarelto (rivaroxaban).

Ο λόγος είναι ότι μια μελέτη παρατήρησης, η οποία παραγγέλθηκε από τον ΕΜΑ, εκτίμησε τονκίνδυνο σοβαρών αιμορραγιών με αυτά τα φάρμακα και βρήκε διαφορές μεταξύ τους, ενώεγείρονται ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση στις ειδικές προειδοποιήσεις για τη χρήση τους.

Η επανεξέταση έχει σκοπό να εκτιμήσει εάν τα αποτελέσματα αυτή της μελέτης έχουν επιπτώσεις στη χρήση των φαρμάκων στην κλινική πράξη, καθώς και εάν θα είναι απαραίτητες οποιεσδήποτε αλλαγές στις συνθήκες χρήσης και στα τρέχοντα μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου εμφάνισης αιμορραγιών.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη αφορούσε τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβου σε ασθενείς που πάσχουν από μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (ακανόνιστες γρήγορες συστολές της καρδιάς), σε σύγκριση με άλλα αντιπηκτικά χορηγούμενα από του στόματος.

www.farmakeutikoskosmos.gr