Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Επιστολή αλλαγής διεύθυνσης Boehringer Ingelheim ΕΛΛΑΣ - Kανονικά όλες οι παραγγελίες

Μέσω επιστολής, η εταιρεία Boehringer Ingelheim Ελλάς μας ενημερώνει μέσω του Προέδρου και δ/νοντα συμβούλου της Κου Δ. Αναγνωστάκη για την αλλαγή δ/νσης της εταιρείας από 26η Μαρτιου του 2019.

Επίσης γίνεται γνωστό ότι η εταιρεία θα παραμείνει ανοικτή για όλο το διάστημα μέχρι τις 26/3 και ως εκ τούτου, όλες οι παραγγελίες θα εκτελούνται κανονικά . Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά αλλαγή στα τηλέφωνα και το fax της εταιρείας.

Δείτε την ανακοίνωση: