Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Ανάκληση παρτίδων του αντιϋπερτασικού Press-Down, Press-Down Plus

Εκδόθηκε απόφαση του ΕΟΦ περί Ανάκλησης παρτίδων των προϊόντων:

Press-Down 100mg,
Press-DownPlus (100+25)mg,
Press-DownPlus (50+12,5)mg.

τα οποία διακινεί η εταιρεία PharmaZac EΠΕ.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση καθώς και τον κατάλογο με τις παρτίδες παρακάτω: