Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Αχτσιόγλου: Πιστώθηκε η 13η σύνταξη!!!

Η Εφη Αχτσιόγλου ενημέρωσε μέσω twitter ότι η 13η σύνταξη θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή το απόγευμα.Παρά το γεγονός ότι η ενημέρωσε έλεγε ότι η 13η σύνταξη θα καταβληθεί την Δευτέρα, ο προγραμματισμός της κυβέρνησης άλλαξε.

Η υπουργός εργασίας Εφη Αχτσιόγλου ενημέρωσε την Παρασκευή το μεσημέρι ότι οι λογαριασμοί των δικαιούχων θα πιστωθούν με το ανάλογο ποσό την Παρασκευή το απόγευμα.Τούτο σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα περάσουν το Σαββατοκύριακο με επιπλέον χρήματα αφού από τα ΑΤΜ θα είναι σε θέση σε λίγες ώρες να κάνουν τις σχετικές αναλήψεις.  

 
13η σύνταξη
Ωφελούμενοι: 2.523.038 συνταξιούχοι
Κύρια σύνταξη Ποσοστό 13ης σύνταξης
έως 500€ 100%
501€-600€ 70%
601€-1000€ 50%
Άνω των 1000€ 30%

Επίσης προβλέπονται τα εξής: 

Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.

 2. Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύναται να αυξάνονται τα ποσοστά της παρ. 2, να ανακαθορίζεται ο χρόνος καταβολής της 13ης σύνταξης και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Οπως, επίσης, έγινε γνωστό την Παρασκευή οι πληρωμές των συντάξεων για τον Ιούνιο αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, πριν δηλαδή φτάσουμε στις 31 του μήνα.

πηγή: news247