Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Οξυγονοθεραπεία 2019

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την παροχή οξυγόνου στο eΔΑΠΥ


  • Η ιατρική γνωμάτευση για χορήγηση οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτής οξυγόνου, υγρό και αέριο οξυγόνο), εκδίδεται από ιατρό ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικής κλινικής ή δημόσιας δομής (νοσοκομείο), με ειδικότητα Πνευμονολόγου, Παιδιάτρου για παιδιά, καθώς και ιατρού ΜΕΘ.
  • Η θεώρηση των γνωματεύσεων θα πρέπει να γίνεται εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοση τους.
  • Η έγκριση της ιατρικής γνωμάτευσης γίνεται από ελεγκτή ιατρό του νοσοκομείου ή της κλινικής όπου έχει εκδοθεί ή από ελεγκτή ιατρό δομής ΠΦΥ (π.χ. ένα Κέντρο Υγείας) όταν έχει εκδοθεί απί ιδιώτη γιατρό ή ιδιωτική κλινική που δεν έχει μέσα ελεγκτή
  • Η εκτέλεση αυτών των γνωματεύσεων πραγματοποιείται κατά την λήξη της γνωμάτευσης, (αναγραφόμενο χρονικό όριο στο κάτω μέρος τη γνωμάτευσης) ή σε περίπτωση θανάτου του ασθενούς εκτέλεση σε αυτή την ημερομηνία.!  Ετσι είναι δυνατή η τιμολόγηση του συνόλου ή του τμήματος της ποσότητας που δόθηκε, λόγω π.χ. διακοπής θεραπείας ή τμηματικής παράδοσης του υγρού ή αέριου οξυγόνου


  • Κατά την αρχική χορήγηση οξυγονοθεραπείας απαιτείται η λήψη και η καταγραφή στην ηλεκτρονική γνωμάτευση των αερίων αίματος με τη μερική πίεση οξυγόνου να είναι μικρότερη των 60mm/Hg (PO2 < 60mmHg)
  • Για συνέχιση της θεραπείας καταγράφεται η οξυμετρία με την προϋπόθεση ότι το SO2 είναι μικρότερο του 88% (SO2 < 88%)
  • Για ασθενείς με βρογχικό άσθμα απαιτείται επαναξιολόγηση του περιστατικού μετά από 3μηνη θεραπεία

Στην αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι και ΙΙ, περιλαμβάνονται και τα κάτωθι νοσήματα:
  • περιοριστικό σύνδρομο με αναπνευστική ανεπάρκεια
  • πνευμονική υπέρταση
  • καρδιακή ανεπάρκεια με αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι και ΙΙ