Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΦΣ: Παράταση μη υποχρέωσης θεώρησης ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ


 Αθήνα 18.09.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51389 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3961/16.09.2020:

“Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) – [Κ.Υ.Α. με υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 (Β’ 4898)], όπως ισχύει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020″

Εκ του ΠΦΣ