Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Φ.Μπακαδήμα: Ερώτηση στη Βουλή για τον τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών στον κλάδο της Ναυτιλίας

 


Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

τον Υπουργό Υγείας


Θέμα: «Τρόπος Διάθεσης Αντιβιοτικών φαρμάκων στον κλάδο της Ναυτιλίας»

Από την  01/09/2020 οπότε και τέθηκε σε  ισχύ το άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου (ΦΕΚ Α’ 157) περί του τρόπου διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων, έχει  σταματήσει η τροφοδοσία  αντιβιοτικών  φαρμάκων στα  πλοία, γεγονός που προκαλεί κινδύνους για την υγεία των πληρωμάτων των  πλοίων.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η διάθεση αντιβιοτικών γίνεται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή γιατρού, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η νόσος για την οποία χορηγείται το συγκεκριμένο φάρμακο, καθώς και η συνιστώμενη δοσολογία και η διάρκεια θεραπείας.


Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, θα γίνεται αποδεκτή χειρόγραφη συνταγή, στην οποία πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που έχει και η ηλεκτρονική, καθώς επίσης και ο λόγος αδυναμίας έκδοσης της ηλεκτρονικής συνταγής.

Την ίδια στιγμή, οι φαρμακοποιοί υφίστανται πιέσεις από τις ναυτιλιακές εταιρείες, λέγοντας ότι μπορούν να τα προμηθευτούν από χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα, δεδομένου ότι δεν τους τροφοδοτούν οι φαρμακοποιοί με τα αντιβιοτικά που απαιτούνται, από την ελληνική αλλά και τη διεθνή νομοθεσία, να υπάρχουν μέσα στο φαρμακείο του εκάστοτε πλοίου για τυχόν ασθένεια ή ατύχημα, δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό για το Medical Chest του πλοίου, πράγμα που σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε λιμάνι ελεγχθεί το φαρμακείο του πλοίου,  αυτό ακινητοποιείται, με τις όποιες  συνέπειες (πχ κόστος ναύλου κ.α.) για την ναυτιλιακή εταιρεία. 

Σύμφωνα με φαρμακοποιούς, η νέα νομοθεσία περί διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική αλλά και την διεθνή νομοθεσία σχετικά με τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό στα πλοία, γι’ αυτό και ζητούν εξαίρεση από τη νέα νομοθεσία όλων των προμηθειών αντιβιοτικών φαρμάκων που προορίζονται για πληρώματα πλοίων  ναυτιλιακών εταιρειών.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι ο κλάδος της Ναυτιλίας αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδος,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

  1. Ποια η πρόβλεψη, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αναφορικά με τη διάθεση αντιβιοτικών φαρμάκων στα πλοία δεδομένων των αντικειμενικών προβλημάτων που προκύπτουν;

  2. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες επίλυσης του προβλήματος προτίθενται να λάβουν;

  3. Μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα, πώς θα προμηθεύονται φάρμακα τα πλοία μας ώστε και οι επιβαίνοντες σε κάθε πλοίο να είναι ασφαλείς και τα πλοία να είναι σύννομα με την ελληνική, αλλά και διεθνή νομοθεσία;

Η ερωτώσα βουλευτής


Φωτεινή Μπακαδήμα