Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Προτάσεις ΠΦΣ σχετικά με τη διάθεση διαγνωστικών τεστ ταχέως ελέγχου που αφορούν τον κορωνοϊό SARS - CoV - 2

 


Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της από 30/3/2020 επιστολής μας και μετά τη δημοσίευση του Ν. 4737/22.10.2020 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, σας διαβιβάζουμε τις απόψεις μας σχετικά με την επικείμενη Υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω νόμου (Παρ 2, Άρθρο 31 του Ν. 4737, ΦΕΚ A’ 204/22.10.2020).

Με δεδομένη τη διασπορά του κορωνοϊού SARS - CoV - 2 σε ολόκληρη την χώρα και με στόχο την ασφαλή και ορθή διάθεση των ως άνω ιατροτεχνολογικών προϊόντων προτείνουμε να συνταγογραφούνται τα ως άνω διαγνωστικά προϊόντα από τους θεράποντες ιατρούς μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να διατίθενται από τα φαρμακεία μας με την εκτέλεση των συνταγών αυτών μέσω της πλατφόρμας του e ΔΑΠΥ.Έτσι διασφαλίζεται η ορθή διάθεση των ως άνω ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την κάλυψη του πληθυσμού αλλά και η δημιουργία αξιόπιστων δεδομένων προς αξιοποίηση τους.

Επιπλέον η θέσπιση του υποχρεωτικού άυλου γραμμωτού κώδικα για τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων, θα προσφέρει στην βέλτιστη καταγραφή όλων εκείνων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, παρέχοντας τα εχέγγυα αποτελεσματικότητας , ασφάλειας και αξιοπιστίας των συγκεκριμένων προϊόντων.

Τέλος προτείνουμε την θέσπιση χειρόγραφης συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους των οποίων τα ταμεία δεν εντάσσονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είτε δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ για οποιοδήποτε λόγο.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ