Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

ΠΦΣ: Επιστολή σε 3 Συλλόγους για διαφημίσεις φαρμακείων

Προς:

1. Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
2. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
3. Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά
(Υπ’ όψιν και των Νομικών Συμβούλων των Συλλόγων)

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν παρατηρηθεί πολλές διαφημίσεις από φαρμακεία τόσο στο διαδίκτυο, όσο σε ΜΜΕ, αλλά και σε άλλα σημεία, με τις οποίες διαφημίζεται άμεσα ή έμμεσα το φαρμακείο. Πολλές δε φορές οι διαφημίσεις αυτές τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης ανάλογα με την κρίση των Φαρμακευτικών Συλλόγων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι Σύλλογοι και τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια δεν επιλαμβάνονται καν ώστε να διαπιστωθεί αν οι εν λόγω συμπεριφορές συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα των φαρμακοποιών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. με την υπ’ αριθμόν 15/30.11.2020 απόφασή του και με στόχο την κοινή αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, αποφάσισε την αποστολή εγγράφου προς εσάς με το οποίο θα ζητείται να γνωστοποιήσετε στον Π.Φ.Σ. την θέση του Συλλόγου σας επί των διαφημίσεων από τα φαρμακεία.

 

 

Επειδή το ζήτημα των διαφημίσεων από τα φαρμακεία έχει καταστεί μείζον και απαιτείται η αντιμετώπισή του το συντομότερο δυνατόν, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την θέση του Συλλόγου σας επί των διαφημίσεων από τα φαρμακεία το αργότερο μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας το υπ’ αριθμόν 4645/18.11.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Π.Φ.Σ., κ. Ηλία Δημητρέλλου, προς ενημέρωσή σας.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ           ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ