Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

Εξώδικο συνεταιριστικών και ιδιωτικών φαρμακαποθηκών σε ΕΟΠΥΥ & γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών

Σε από κοινού εξώδικη διαμαρτυρία προχώρησαν την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος προς τον ΕΟΠΥΥ και γνωστή μεγάλη εταιρεία ταχυμεταφορών με αφορμή το γεγονός ότι πρόσφατα μέσω «καταχωρήσεων – διαφημίσεων στον τύπο από την εταιρεία courier παρουσιάστηκε πρόγραμμα για την κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων απευθείας στους ασθενείς από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, σε υλοποίηση σχετικής συνεργασίας των δύο πλευρών, ΕΟΠΥΥ και εταιρείας ταχυμεταφορών.

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Το εξώδικο το οποίο κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ ουσιαστικά αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα γνωστής κυριακάτικης εφημερίδας σύμφωνα με το οποίο μέσα από συγκεκριμένη υπηρεσία της εταιρείας courier αναλαμβάνεται η μεταφορά φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς τους ασθενείς.

Μάλιστα σημειώνεται στο εξώδικο ότι για την εν λόγω υπηρεσία η εταιρεία ταχυμεταφορών διαθέτει σχετική πιστοποίηση από τον ΕΟΠΥΥ και τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ταχυμεταφοράς με τις ενδεικνυόμενες συνθήκες για κάθε φάρμακο και τη χρήση ειδικών συσκευασιών για την ασφαλή μεταφορά των φαρμάκων.

Η ΟΣΦΕ και οι ιδιώτες φαρμακαποθηκάριοι τονίζουν:

 

 

«Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας:

- ουδεμία τέτοια διαδικασία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κοινοτική και εθνική, όπου κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην εμπορία, διακίνηση, μεταφορά και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων ρυθμίζεται με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις.

-  η αποθήκευση, μεταφορά και διανομή φαρμάκων απαιτεί συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συνθήκες και διαδικασίες και ως δραστηριότητα αδειοδοτείται από τον ΕΟΦ και

- η ευθύνη και η συμμετοχή του φαρμακοποιού, ο οποίος πρέπει να παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους ασθενείς, πρέπει κατά τα ισχύοντα να επεκτείνεται σε όλα τα στάδια διαδικασίας, από την παραγωγή ως τη χορήγηση του φαρμάκου στο κοινό, χωρίς την παρεμβολή ξένων συμφερόντων μη εχόντων σχέση με το φαρμακευτικό επάγγελμα – λειτούργημα κατά τη διακίνηση και λιανική εμπορία των φαρμακευτικών προϊόντων.

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως με την παρούσα για τις αναφερόμενες πιο πάνω παράνομες τακτικές σας, οι οποίες εγκυμονούν προφανείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Σας καλούμε δε αμφοτέρους όπως, άμεσα από τη λήψη της παρούσας, μας ενημερώσετε εγγράφως ποια «πιστοποίηση», πότε και βάσει ποιων διατάξεων ο ΕΟΠΥΥ χορήγησε στην δεύτερη από εσάς (σ.σ. εννοεί την εταιρεία ταχυμεταφορών) για τη διαφημιζόμενη δραστηριότητα της διακίνησης και ενδεχομένως και της αποθήκευσης φαρμάκων, καλούντες ωσαύτως το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να μας ενημερώσουν, επίσης εγγράφως, αν η δεύτερη από εσάς εταιρεία (σ.σ. η εταιρεία ταχυμεταφορών) έχει λάβει άδεια και έχει πιστοποιηθεί για τη δραστηριότητα αυτή και αν η εν λόγω διαδικασία επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να λαμβάνει χώρα. Άλλως και σε περίπτωση άρνησής σας, σας δηλώνουμε ότι για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων μας και του προφανούς εννόμου συμφέροντός μας θα προσφύγουμε σε όλα τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα και υπηρεσίες».

Είναι προφανές ότι το θέμα έχει τεράστια σημασία, πολύ περισσότερο δε ενόψει της διαπραγμάτευσης που θα γίνει στις αρχές του 2021 για να οριστικοποιηθεί το θέμα της διακίνησης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία όλης της χώρας μετά τη λήξη της περιόδου πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως προβλεπόταν από το Μνημόνιο Συνεργασίας που είχε υπογραφεί μεταξύ Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Υπουργείου Υγείας τον Φεβρουάριο του 2020 (δες εδώ) βασικός όρος για να υπάρξει οριστική συμφωνία και να προχωρήσει η όλη διαδικασία ήταν ότι στη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου θα έπρεπε (ή πρέπει, εφόσον υπάρχει ακόμη το χρονικό περιθώριο) να οριστεί η επιστημονική αμοιβή αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα φάρμακα που επιλέχτηκε να διακινούνται μέσω φαρμακείου, κατόπιν σχετικής μελέτης από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο με υψηλού κύρους και αξιοπιστίας εταιρεία (δες εδώ).

 

πηγή: dailypharmanews