Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

SMS ΠΦΣ για την περιφρούρηση της αργίας της Κυριακής


 ΠΦΣ: AΓAΠHTOI ΣYNAΔEΛΦOI META AΠO EΠIKOINΩNIA ME ΠPOEΔPOYΣ ΣYΛΛOΓΩN KAΘΩΣ KAI AΠOΦAΣEIΣ ΔIOIKHTIKΩN ΣYMBOYΛIΩN MEΓAΛΩN ΣYΛΛOΓΩN KAI ME ΠYΞIΔA TΩN ΔPAΣEΩN MAΣ THN ΓNΩMOΔOTHΣH TOY NOMIKOY ΣYMBOYΛOY TOY ΠΦΣ ZHTAME AΠO TA ΔΣ OΛΩN TΩN ΣYΛΛOΓΩN THN ENEPΓH ΠEPIΦPOYPHΣH THΣ APΓIAΣ THΣ KYPIAKHΣ. OΣOI ΠPOEΔPOI ΔEN ANTAΠOKPIΘOYN ΣTHN ΠEPIΦPOYPHΣH AYTH ΘEΩPOYME OTI ΣYMΠPATTOYN ΣTHN KATAPΓHΣH THΣ APΓIAΣ THΣ KYPIAKHΣ .O NOMOΣ EINAI ΞEKAΘAPOΣ KAI AΣ ΠAΨOYN KAΠOIOI EΛAXIΣTOI NA KPYBONTAI ΠIΣΩ AΠO AΣTHPIXTEΣ ΔIKAIOΛOΓIEΣ !!!