Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021

CSA Farmakon: Δημιουργία λίστας πελατών με ηλικιακά κριτήρια

Ενόψει της εκκίνησης αναζήτησης και επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας πολιτών για εμβολιασμό έναντι του Covid-19, υπάρχει η ανάγκη της αναζήτησης πολιτών με βάση την ηλικία τους.

Δημιουργήσαμε λοιπόν για εσάς το εργαλείο με το οποίο θα μπορείτε να έχετε λίστα πολιτών με ηλικία πάνω από το κάθε όριο εμβολιαστικής επιλογής.

Καλή δημιουργία: