Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

ΤΑΥΦΕ: Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής δημιουργίας ταυτότητας πληρωμής εισφορών και υποβολής αρχείου μισθοδοσίας από 1.2.2021


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 01/02/2021

Υπενθυμίζεται ότι από 01/02/2021 και εφεξής το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων, εφαρμόζει την ηλεκτρονική καταβολή των εισφορών εκ μέρους των υπόχρεων εργοδοτών.

Οι πληρωμές στο Ταμείο θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μόνο με τη χρήση ταυτότητας πληρωμής, η οποία είναι ένας μοναδικός κωδικός, που θα δημιουργείται αυτόματα μέσω του ΤΑΥΦΕ WEB APP. Η είσοδος στην εφαρμογή θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου www.tayfe.gr, πατώντας το button «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ». 

Προσοχή!! 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή της ταυτότητας πληρωμής είναι η εκ των προτέρων υποχρεωτική υποβολή σωστού αρχείου εισφορών-κρατήσεων για το ΤΑΥΦΕ (αρχείο μισθοδοσίας), το οποίο είτε θα προέρχεται από το πρόγραμμα μισθοδοσίας που διαθέτει ο εργοδότης, είτε θα το δημιουργεί ο ίδιος ο εργοδότης με τη χρήση της εφαρμογής με την ονομασία «Δημιουργία αρχείου μισθοδοσίας», η οποία βρίσκεται εντός της εφαρμογής.

 ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το τεύχος με τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. 

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Διεύθυνση Εσόδων. 

 Για το ΤΑΥΦΕ

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ WEB APP ΤΑΥΦΕ