Σάββατο 13 Μαρτίου 2021

Παράταση δήλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως και 12/5/21


 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η KYA με την οποία προβλέπονται τα εξής :


Η ισχύς της υπ' αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων" (Β' 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας: "Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β' 1481)" (Β' 1837)» (Β' 2454), όπως αυτή παρατάθηκε με τις υπ' αρ. 73056/10.7.2020 (Β' 2788), 94965/11.9.2020 (Β'3876), 120338/12.11.2020 (Β'4998) και 2888/12.1.2021 (Β' 43) κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 12 Μαΐου 202


Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr