Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

ΗΔΙΚΑ: Διευκρίνιση ως προς τη διάθεση Self Test από φαρμακοποιούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΔΙΚΑ:

Μετά την έναρξη διάθεσης των Self Test από τα φαρμακεία, ενημερώνουμε τους φαρμακοποιούς ότι κατά την περίπτωση που η φαρμακαποθήκη από την οποία φαίνεται να έλαβαν την προκαθορισμένη ποσότητα self tests δε συμπίπτει με αυτήν από την οποία πραγματικά τα έλαβαν , θα πρέπει παρόλα αυτά να επιλέξουν ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

Η διόρθωση της πληροφορίας της φαρμακαποθήκης θα εμφανιστεί στο σύστημα  με την ολοκλήρωση της πρώτης αποστολής από τις φαρμακαποθήκες.