Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Πρόσκληση μελών ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης για εκλογές την Κυριακή 6 Ιουνίου

Ν. Ραιδεστός 13/05/2021
Α.Π.: 291

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του Νόμου και του άρθρου 21 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσ/νίκης ‘’ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ.Π.Ε.’’ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Μαίου του 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 8:00 π.μ. τηρώντας πλήρως όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού στους χώρους των εγκαταστάσεων της Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.  (Αγροτ. 1493 -οδός Γκιόλας- Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης). 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης και ενός ακόμη Μέλους που θα αποτελέσουν την Εφορευτική Επιτροπή.
2. Έγκριση εγγραφής – διαγραφής μελών (άρθρα 4 & 6).
3. α) Εκλογές για την ανάδειξη 8 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Θητεία 3 ετών: 2021 – 2024.
 β) Εκλογές για την ανάδειξη 3 μελών του Εποπτικού Συμβουλίου
Θητεία 3 ετών: 2021 – 2024.
 γ) Εκλογές για την ανάδειξη 10 αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Φ.Ε. (άρθρο 24.1). 
Θητεία 3 ετών: 2021 – 2024.
 Λήξη ψηφοφορίας 9:00 το βράδυ. 

 

ΛΑΖ.  ΦΑΡΣΑΚΗΣ     ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
             Πρόεδρος Δ.Σ.           Γραμματέας Δ.Σ.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:     

1. Σε περίπτωση μη απαρτίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού 
(άρθρο 22.1). Συνεπώς εάν δεν υπάρξει απαρτία στις 23/05/2021, επαναληπτική Γεν. Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Κυριακή 30/05/2021 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, παρόντων του 1/5 των Μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 06/06/2021 την ίδια ώρα, στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα, παρόντων οσονδήποτε μελών. 

   2. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 24.2 του Καταστατικού, κάθε Συνεταίρος που θέλει να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. ή Ε.Σ. ή για αντιπρόσωπος στην Ο.Σ.Φ.Ε. θα πρέπει να υποβάλει δήλωση υποψηφιότητας στο Δ.Σ., 4 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή μέχρι την 15:00μ.μ. της Τρίτης 18/05/2021 συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι δεν εμπίπτει στους αποκλεισμούς του αρ. 16.2 του Καταστατικού (έντυπα Γραμματείας ΣΥ.ΦΑ.).

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ