Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Νέα αναλογιστική μελέτη ΚΑΕΦ 2020

Παρουσιάσθηκε  στο ΔΣ του ΠΦΣ της 24ης Μαΐου 2021 η νέα αναλογιστική μελέτη  βιωσιμότητας του ΚΑΕΦ . Η μελέτη καταρτίστηκε και φέτος με αμιγώς  οικονομοτεχνικά κριτήρια και από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα :
 1. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν όλες οι παραδοχές που απαιτούνται  για μια αναλογιστική  μελέτη βιωσιμότητας, όπως:
   • Πίνακες θνησιμότητας και αναπηρίας
   • Προεξοφλητικό επιτόκιο
   • Άτομο προς άτομο, το σύνολο του πληθυσμού
   • Περιουσία του ταμείου, σε αγοραία αξία, με ημερομηνία 31.12.2020.
   • Μεθοδολογία εισόδου νέας γενιάς
   • Ανάλυση και πρόβλεψη μακροχρόνιων εσόδων και εξόδων
   • Σενάρια ευαισθησίας (stress tests)
 1. Παρουσιάσθηκαν οι μελλοντικές χρηματοροές του Ταμείου
 2. Παρουσιάσθηκαν τα αναλογιστικά ισοζύγια, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτών
 1. Για μια ακόμη φορά οι Αναλογιστές αποφάνθηκαν ότι :

 

 

   • Το ΚΑΕΦ είναι ένα ταμείο, με σταθερή χρηματοοικονομική βάση.
   • Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, από πλευράς αναλογιστικής βιωσιμότητας.

Όπως είναι γνωστό εδώ και 2 χρόνια  λειτουργεί η  εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου  του ΚΑΕΦ και του ΠΦΣ το οποίο δίνει την δυνατότητα:

 α) Αποτελεσματικότερου ελέγχου της  είσπραξης του πόρου  4‰ από τις φαρμακευτικές εταιρείες

β) Ελέγχου  της επιστροφής του πόρου   4‰ των φαρμακαποθηκών  που αφορά σε εξαγώγιμα  προϊόντα

γ) Άμεσης έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου των δικαιολογητικών των δικαιούχων του ΚΑΕΦ.

Θα πρέπει να επισημάνουμε πόσο  σημαντική είναι η συνεισφορά όλων των Συλλόγων στην επικαιροποίηση των στοιχείων του Συστήματος που δίνει τη δυνατότητα πλέον οι  πολύμηνες καθυστερήσεις απόδοσης του ποσού στους δικαιούχους συναδέλφους να αποτελούν παρελθόν

 Για τους δικαιούχους του έτους 2020 το ΔΣ του ΠΦΣ ομόφωνα αποφάσισε μετά από διερεύνηση όλων των προτάσεων βάσει της αναλογιστικής μελέτης να ορίσει ως μονάδα αποζημίωσης κατ΄ έτος  το ποσό των  685,00 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η  καταβολή της αποζημίωσης δεν θα επιβαρύνεται πλέον με χαρτόσημο αποζημίωσης  προς όφελος  των δικαιούχων.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ