Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Πώς καταχωρούμε το αποτέλεσμα ραπιντ τεστ στο φαρμακείο

Μπαίνουμε από ΕΔΩ

Συνδεόμαστε με τους κωδικούς μας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Επιλέγουμε ενέργεια και κατηγορία στοιχείου (π.χ. ΑΜΚΑ) πολίτη:


Κατόπιν εμφανίζονται τα στοιχεία του πολίτη και πρέπει να: 

 

 

1) Πατάμε να ενεργοποιηθεί το εικονίδιο για χρήση ραπιντ τεστ

2) Συμπληρώνουμε ημερομηνία/ώρα συλλογής δείγματος

3) Συμπληρώνουμε ημερομηνία/ώρα ανάγνωσης του αποτελέσματος

Θυμίζουμε εδώ ότι τα περισσότερα ραπιντ τεστ πρέπει να αναγνωσθεί το αποτέλεσμα μέχρι 20 λεπτά από τη διενέργεια και όχι αργότερα!

4) Επιλέγουμε το αποτέλεσμα

5) Αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα