Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Καθολική συμμετοχή των φαρμακείων στην διάθεση των self test

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 36.650.000 αυτοδιαγνωστικά self tests, η δε συμμετοχή των φαρμακείων είναι καθολική, αφού σε σύνολο 10.587 φαρμακείων, τα 10.276 συμμετέχουν στην διαδικασία, ήτοι ποσοστό 96,7%.

Συνεπώς, οι κακόβουλες και παραπλανητικές «ενημερώσεις» των γνωστών κύκλων περί δήθεν συμμετοχής μόνο 8.000 φαρμακείων αποτελούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αφού αποδεικνύεται ότι το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων φαρμακοποιών συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, υπηρετώντας το κοινωνικό σύνολο και προασπίζοντας ταυτόχρονα την αποκλειστική διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τα φαρμακεία μας.

Επισυνάπτονται πίνακες κατανομής της διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και του αριθμού των self tests που διατέθηκαν ανά Περιφερειακή Ενότητα.

 

 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ       ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

Αριθμός Φαρμακείων που συμμετέχουν στη διανομή

Αριθμός σελφ τεστ που έχουν διανεμηθεί