Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

ΠΦΣ: Ανέφικτη η υποβολή ξεχωριστού τιμολογίου για τις συνταγές ηπαρινών Αυγούστου.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε σύσκεψη που διοργάνωσε ο ΠΦΣ με στελέχη του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ και της ΚΜΕΣ και εκπροσώπων των εταιρειών προγραμμάτων Φαρμακείων, διαπιστώθηκε αυτό που εγκαίρως είχαμε επισημάνει με επιστολή μας (3551/5.8.2021), ότι για την υποβολή μηνός Αυγούστου είναι αδύνατο εκδοθεί ξεχωριστό τιμολόγιο ηπαρινών.


Εξάλλου μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ο διαχωρισμός των ηπαρινών από την ΗΔΙΚΑ, στις συνταγές που εκδίδει ο συνταγογράφος γιατρός. Επομένως δεν μπορεί να ισχύσει η υπ΄αριθμ. ΔΒ4Ζ/οικ.20274/3.8.2021 εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή λογαριασμών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων», στην οποία αναφερόταν ότι «η διακριτή υποβολή τίθεται σε εφαρμογή για τις συνταγές που θα εκτελεστούν το μήνα Αύγουστο 2021 και θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ το Σεπτέμβριο του 2021», μέχρι την επίλυση των προβλημάτων. Αναμένουμε την υλοποίηση της εφαρμογής και θα σας ενημερώσουμε σχετικά