Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση παράτασης υποβολών e-ΔΑΠΥ για τον μήνα Ιούλιο 2021

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (ΕΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου), όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τον μήνα Ιούλιο του 2021, έως και την 31/8/21 ημέρα Τρίτη.


Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας

Αγγούρης Γεώργιος