Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.


Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 κατόπιν προσκλήσεως του συμβούλου που πλειοψήφησε στην εκλογική διαδικασία του 34ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Φ.Ε., συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του:

Πρόεδρο τον Μπιρλιράκη Βασίλειο
Αντιπρόεδρο τον Τερζή Αναστάσιο
Γραμματέα τον Μαρίνο Ελευθέριο
Ταμία τον Καφανέλη Πέτρο
Έφορο επί του Εκτελεστικού τον Μπουζιάνη Παύλο
 

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Καρούτα Βασιλική
Μπελώνη Αγγελική

 

 
Με συναδελφικούς – συνεταιριστικούς χαιρετισμούς,

Πρόεδρος Δ.Σ.                      Γραμματέας Δ.Σ.

Μπιρλιράκης Βασίλειος         Μαρίνος Ελευθέριος