Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

DIOSCOURIDES: Ενημέρωση για το myData

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ

MEG MY-DATAΕπειδή διαδίδονται ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μας Meg myData και τις χρεώσεις του, κρίνουμε αναγκαία την παρούσα ενημέρωση σας.

  1. Το λογισμικό μας καλύπτει και ανταποκρίνεται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ σε όλες τις σχετικές απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.

Δεν αφορά μόνο την διαβίβαση μερικών παραστατικών.

  1. Το προσφερόμενο τίμημα για ΟΛΕΣ τις λειτουργίες myData είναι εφάπαξ 380 € + ΦΠΑ.

  2. ΔΕΝ υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση σας στο ετήσιο τίμημα συντήρησης και υποστήριξης.

  3. Για την πλήρη ενημέρωση σας πατήστε εδώ.


Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΙΛΥΔΑ Α.Ε., 210-670.5000, vas@ilyda.com