Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Σεμινάρια από τον ΠΦΣ για ορθές πρακτικές στη φορολογική λειτουργία φαρμακείου

Από την Κρήτη θα ξεκινήσει ο κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων προς τους φαρμακοποιούς όλης της χώρας με θέμα «Φαρμακείο και φορολογική διαχείριση» που οργανώνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μέσα από το αρμόδιο για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των φαρμακοποιών όργανό του, το Ινστιτούτο δια βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ). 

 

Στις 9 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο από τα σεμινάρια που είχε εξαγγείλει προ μηνών ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς και στα οποία είχε αναφερθεί πιο πρόσφατα o Γενικός Γραμματέας του ΠΦΣ και Πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ κ. Σεραφείμ Ζήκας, σε συνέντευξή του στο DailyPharmaNews στα μέσα Νοεμβρίου (δες εδώ).

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΠΦΣ ο φαρμακοποιός σήμερα οφείλει να κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας του φαρμακείου του, να εναρμονίζεται στα ισχύοντα οικονομικά πρότυπα, να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  φορολογικές διατάξεις για να αναπτύσσεται χωρίς κινδύνους σε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με κεντρικό θέμα «Φορολογική λειτουργία φαρμακείου - Ορθές πρακτικές στην άσκηση δραστηριοτήτων - Φορολογικοί Έλεγχοι», τα διαδικτυακά σεμινάρια θα διεξαχθούν ανά Περιφέρεια, για τους φαρμακοποιούς-μέλη των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων, θα έχουν 3ωρη διάρκεια και εισηγητής τους θα είναι ο φοροτεχνικός και συγγραφέας λογιστικών-φορολογικών βιβλίων κ. Γιώργος Κορομηλάς. 

 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εστιάσει εκεί που ο σύγχρονος φαρμακοποιός, υπό το βάρος των πολλαπλών απαιτήσεων της επιστημονικής του εργασίας, κρίνεται απαραίτητο συνολικά να ενισχύσει τη γνώση του, συνεπώς να προστατευθεί.

Για την υλοποίηση του σεμιναρίου κάθε Περιφέρειας θα δημιουργείται ειδικός διαδικτυακός χώρος στην ιστοσελίδα www.ideeaf.gr, και σε αυτόν θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, χωρίς κόστος, οι φαρμακοποιοί-μέλη των τοπικών Φ. Συλλόγων και οι λογιστές συνεργάτες τους. Οι εγγεγραμμένοι θα λαμβάνουν στο email τους οδηγίες και το προσωπικό τους link παρακολούθησης, πριν τη διεξαγωγή του.

Η διοίκηση του ΠΦΣ θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό το σεμινάριο και καλεί τους φαρμακευτικούς συλλόγους μέλη του να ενταχθούν σε αυτό, ώστε οι φαρμακοποιοί να το παρακολουθήσουν και να θέσουν μέσω γραπτού chat τα ερωτήματά τους και να αξιοποιήσουν συνολικά τη φορολογική γνώση προς όφελός τους.

 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο φαρμακοποιός:

 • Θα γνωρίζει το βέλτιστο τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης όλων των κύριων και επιμέρους διαδικασιών που πραγματοποιούνται στο φαρμακείο
 • Θα διορθώσει σφάλματα τα οποία μπορεί να «κοστίσουν» στο παρόν (πρόστιμα) αλλά και στο μέλλον (έλεγχος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου)
 • Θα εναρμονίζει τις λειτουργίες και διαδικασίες του φαρμακείου του με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
 • Θα αντιλαμβάνεται τη σημασία βασικών οικονομικών δεικτών λειτουργίας του φαρμακείου του
 • Θα γνωρίζει τα πάγια και παραγωγικά έξοδα τα οποία εκπίπτουν φορολογικά κατά τον υπολογισμό των κερδών
 • Θα διαθέτει τις βασικές γνώσεις γύρω από τον τρόπο προσδιορισμού και τον τρόπο φορολογίας του καθαρού εισοδήματος
 • Θα γνωρίζει τις υποχρεώσεις του ιδίου, αλλά και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει συνολικά τη φορολογική γνώση προς όφελός του

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Χαιρετισμοί - Ενημέρωση για την διαδικτυακή διαδικασία

 

Α’ μέρος

 

 • Βασικές έννοιες
 • Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων (Τιμολόγια, Πιστωτικά Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών κ.λπ.)
 • Προσδιορισμός και φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  • Πάγια περιουσιακά στοιχεία
  • Απογραφή και αποτίμηση αποθεμάτων, (γιατί η απαλλαγή από την απογραφή μπορεί να «κοστίσει ακριβά»
  • Επισφαλείς απαιτήσεις
 • Φορολογία των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με τη νομική μορφή
 • Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων, ενισχύσεων κ.λπ. λόγω της πανδημίας (επιστρεπτέες προκαταβολές)

 

Διάλειμμα

 

Β’ μέρος

 

 • Φορολογικός Έλεγχος
  • Κριτήρια επιλογής
  • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα
  • Έμμεσες Μέθοδοι Ελέγχου
  • Πρόστιμα
  • Αμφισβήτηση ποσών που βεβαιώνει ο έλεγχος (σχετικές διαδικασίες)
 • Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA
  • Κανάλια διαβίβασης
  • Η πλατφόρμα myDATA και ο φορολογικός έλεγχος

 

Ερωτήσεις-Συζήτηση

 

πηγή: dailypharmanews