Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Ενεργοποίηση φαρμάκων εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ

Μετά την ενεργοποίηση ηλεκτρονικών συνταγών για εμβόλια απευαισθητοποίησης, ακολουθεί και η ενεργοποίηση των φαρμάκων που παραγγέλνονται από το εξωτερικό μέσω ΙΦΕΤ. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που ανάρτησε η ΗΔΙΚΑ ακολουθείται το ίδιο μοτίβο: η συνταγή παραμένει «ανοικτή» ώστε να εκτελεστεί όταν παραληφθούν τα φάρμακα, ο Φ/ός μπορεί να τη δεσμεύσει ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί από άλλο φαρμακείο και κατά την εκτέλεση θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του φαρμάκου (όνομα, συσκευασία, τιμή κτλ) όταν αυτό παραληφθεί, αφού μπορεί να διαφέρουν από αυτά που δηλώθηκαν από τον ιατρό κατά τη συνταγογράφηση σε σχέση με το σκεύασμα που τελικά θα εισαχθεί από τον ΙΦΕΤ.

Φυσικά ισχύει κι εδώ η εκτέλεση πράσινων συνταγών κανονικά, η οποία θα καταργηθεί οριστικά μόνο όταν όλα τα προγράμματα φαρμακείων ενεργοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα στα ΑΡΙ τους.

Δείτε την ανακοίνωση:

 

  

«Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η συνταγογράφηση φαρμάκων εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ.

Βρείτε εδώ οδηγίες χρήσης για τον ιατρό και εδώ για τον φαρμακοποιό. Οι οδηγίες έχουν αναρτηθεί και στη web εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, στην αρχική σελίδα.»