Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Ενημέρωση ΠΦΣ για θέματα της PGEU: Τα τελευταία φαρμακευτικά νέα από την Ευρώπη

Η  ΕΕ θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ανάγκες των προσφύγων. Το καλωσόρισμα της ΕΕ σε όσους έφτασαν στην επικράτεια της ΕΕ αντιπροσωπεύεται από την πρώτη ενεργοποίηση της Οδηγίας Προσωρινής Προστασίας, η οποία προσφέρει γρήγορη βοήθεια και σαφές νομικό καθεστώς.  Πέρα από την άμεση υποστήριξη που παρέχεται όσον αφορά τη βοήθεια στα σύνορα, την υποδοχή και την πολιτική προστασία, η ΕΕ λαμβάνει σήμερα περαιτέρω μέτρα για πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Χάρη σε έναν μηχανισμό αλληλεγγύης που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή, τα άτομα που χρειάζονται επειγόντως εξειδικευμένη νοσοκομειακή περίθαλψη μπορούν να μεταφερθούν γρήγορα μεταξύ των κρατών μελών για τέτοιες θεραπείες, με 10.000 κλίνες ήδη διαθέσιμες. Το ECDC παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας επί τόπου και έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών. Η Επιτροπή, μέσω της ΗΡΑ, υποστηρίζει επίσης την...... προμήθεια εμβολίων, με ιδιαίτερη έμφαση στον παιδικό εμβολιασμό. Τέλος, θα λάβει στοχευμένες ενέργειες για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και του τραύματος για όσους διαφεύγουν από τον πόλεμο,

Στους πρόσφυγες  από την Ουκρανία που φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής σύμφωνα με το ECDC, θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση σε τεστ SARS-CoV-2 και εμβολιασμό για τον COVID-19. 

Σύμφωνα με τον ο Δρ Jarno Habicht, εκπρόσωπο του ΠΟΥ στην Ουκρανία : «Οι επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη είναι παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,  καταστρέφουν κρίσιμες υποδομές και το χειρότερο  είναι ότι καταστρέφουν την ελπίδα. Στερούν από ήδη ευάλωτους ανθρώπους τη φροντίδα που είναι συχνά η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Η υγειονομική περίθαλψη δεν είναι –και δεν πρέπει ποτέ να είναι– στόχος».

Ο ΠΟΥ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας και τις αρχές για να εντοπίσει τα κενά και τις ανάγκες στο σύστημα υγείας της χώρας.  Ο ΠΟΥ άνοιξε έναν κόμβο επιχειρήσεων στο Rzeszów στην Πολωνία, ανέπτυξε έναν αγωγό προμηθειών για τραύματα στις περισσότερες πόλεις της Ουκρανίας και έστειλε περισσότερους από 100 τόνους ιατρικού εξοπλισμού πέρα από τα σύνορα, σε εγκαταστάσεις υγείας σε όλη τη χώρα.

Τα αντικαρκινικά φάρμακα αποτελούν σημαντικό συστατικό των φαρμακευτικών δαπανών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ο αριθμός των εγκεκριμένων αντικαρκινικών φαρμάκων συνεχίζει να αυξάνεται. Περισσότερα νέα φάρμακα με επικαλυπτόμενους μηχανισμούς δράσης και παρόμοιες εγκεκριμένες ενδείξεις αναμένεται να μειώσουν τις τιμές εντός των κατηγοριών φαρμάκων. Σύμφωνα με μια μελέτη πάνω σε αυτά τα φάρμακα παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών στις ΗΠΑ ενώ στην  Ευρώπη εμφανίστηκε μείωση των τιμών.

Η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μια Ψηφιακή Εποχή (AIDA) ενέκρινε το κείμενο που λέει ότι η δημόσια συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα πρέπει να επικεντρωθεί στις τεράστιες δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας να βοηθήσει τον άνθρωπο. Συγχρόνως προειδοποιεί ότι η ΕΕ έχει μείνει πίσω στον παγκόσμιο αγώνα για την ηγεσία της τεχνολογίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτυχθούν πρότυπα αλλού στο μέλλον, συχνά από μη δημοκρατικούς παράγοντες, ενώ η ΕΕ πρέπει να ενεργεί ως παγκόσμιος ρυθμιστής προτύπων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Την περασμένη εβδομάδα η Europol και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν την πιο πρόσφατη Εκτίμηση Απειλής για το Έγκλημα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τα πλαστά φάρμακα και προϊόντα ιατρικής φροντίδας το 2020, εμφανίζονται ως το έβδομο από τα κατασχεθέντα προϊόντα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.  Μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2020, η Europol συντόνισε την Επιχείρηση Ασπίδα, μια παγκόσμια προσπάθεια για τη στόχευση της διακίνησης παραποιημένων και καταχρηστικών φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Η επιχείρηση ηγήθηκε από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία και συμμετείχαν 27 χώρες (19 κράτη μέλη της ΕΕ και 8 τρίτες χώρες), η OLAF και ο ιδιωτικός τομέας.

Τοποθετώντας την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων στο επίκεντρο της ανάκαμψης από τον COVID-19, ο ΠΟΥ/Ευρώπη και η Ελλάδα ξεκινούν νέο πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Το πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ του ΠΟΥ/Ευρώπης και της κυβέρνησης της Ελλάδας σε όλο το φάσμα του συστήματος υγείας – συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού τομέα ποιότητας φροντίδα και ασφάλεια ασθενών.

Ένα προσχέδιο του προγράμματος εργασίας 2023-2024 για το Horizon Europe παρουσιάζει, σε σχεδόν 120 σελίδες λεπτομερώς, τις ερευνητικές προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος, όπως  πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών στον γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης. επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στην υγεία· καθώς και την ενίσχυση της ετοιμότητας για πανδημία.

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων του EMA (CHMP) συνέστησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το Nuvaxovid, το πέμπτο εμβόλιο COVID-19 που έχει εγκριθεί στην ΕΕ για την πρόληψη του COVID-19. Τον Φεβρουάριο του 2022, η CHMP συνέστησε την επέκταση της χρήσης του Spikevax σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών. Τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή έδωσε σύσταση για τη χρήση του Comirnaty ως αναμνηστικού σε εφήβους ηλικίας από 12 ετών. Η CHMP εξέδωσε επίσης θετική γνώμη για το πρώτο από του στόματος αντιικό, το Paxlovid έχει εγκριθεί για ενήλικες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου από COVID-19.

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ που ενισχύει τον ρόλο του EMA στην ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων για φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2022. Η ΕΕ συγχρόνως ενέκρινε τη σύνθεση της νέας Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης (ETF), η οποία θα αναλάβει τις δραστηριότητες της τρέχουσας Task Force για την πανδημία του COVID-19 EMA (COVID-ETF).

Τσεχία:  Το Τσεχικό Επιμελητήριο Φαρμακοποιών (ČLnK) δημοσιεύει μια ενημερωμένη έκδοση ενός σαφούς πίνακα με τις αρχές της σωστής συνταγογράφησης, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φαρμακοποιούς και γιατρούς  για γρήγορο προσανατολισμό ή επαλήθευση. Ο πίνακας αυτός, «Αρχές σωστής συνταγογράφησης» περιέχει τις προϋποθέσεις και τους κανόνες συνταγογράφησης για φαρμακευτικά προϊόντα, κουπόνια για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και εφαρμογές.

Φινλανδία: Η ζήτηση για δισκία ιωδίου στη Φινλανδία -όπως και στον κόσμο- αυξήθηκε αρκετές εκατοντάδες φορές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Η Orion αναλύει και συσκευάζει δισκία ιωδίου στη Φινλανδία, και σύμφωνα με τον Maksimainen, η εγχώρια παραγωγή ήταν ζωτικής σημασίας για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης τόσο γρήγορα.

Φινλανδία: Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (THL) συνιστά στους δήμους να παρέχουν μια τέταρτη δόση εμβολίου κατά του κορωνοϊού σε άτομα άνω των 80 ετών και σε όλους τους ηλικιωμένους που ζουν σε οίκους ευγηρίας. Η τέταρτη δόση του εμβολίου μπορεί να χορηγηθεί τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τρίτη δόση. Αυτό συμβαίνει γιατί η προστατευτική δράση των τριών δόσεων του εμβολίου σε άτομα άνω των 80 ετών δεν είναι τόσο καλή ή μακροχρόνια όσο στους νεότερους. 

Γαλλία: Τα κοινοτικά φαρμακεία είναι ένα από τα φυλάκια του συστήματος υγείας σε όλες τις περιοχές, σε αγροτικές περιοχές καθώς και σε πόλεις. Τα κοινοτικά φαρμακεία έχουν αναπτύξει τη δραστηριότητά τους προς την υποστήριξη ασθενών και σταδιακά τους έχουν ανατεθεί πολλές αποστολές: εμβολιασμός, έλεγχος, παρακολούθηση χρόνιων ασθενών, καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά κ.λπ. Για αυτό η USPO, η αντιπροσωπευτική ένωση κοινοτικών φαρμακοποιών, εντοπίζει 12 συγκεκριμένες προτάσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα.

Γαλλία: Σε συνεδρίασή της την 1η Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της USPO αποφάσισε την υπογραφή της νέας φαρμακευτικής συμφωνίας. Σε αυτήν την συμφωνία, ο  κύριος ρόλος των φαρμακοποιών ως παράγοντα δημόσιας υγείας αναγνωρίζεται και εκτιμάται.

Νορβηγία: Σε έρευνα που διεξήγαγε η Norstat για λογαριασμό του Pharmacy Association  έδειξε ότι  αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των πολιτών που γνωρίζουν πλέον ότι στα φαρμακεία γίνεται ο εποχικός αντιγριπικός εμβολιασμός. Συγχρόνως στην πληθυσμιακή έρευνα που παρουσίασε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας νωρίτερα τον Μάρτιο  φαίνεται ότι οι πολίτες έχουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στον χειρισμό των πληροφοριών υγείας από το υγειονομικό προσωπικό.

Πόλεμος στην Ουκρανία:  Η ΕΕ μαζί με πολλές οργανώσεις φαρμακοποιών, έχει προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων ώστε να εξασφαλίσει τη φαρμακευτική και εμβολιαστική κάλυψη των  Ουκρανών προσφύγων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων και την Υγειονομική Περίθαλψη (EDQM) παρέχει στους επαγγελματίες υγείας εργαλεία ώστε να προσδιοριστεί η ισοδυναμία των φαρμάκων για άτομα που παρουσιάζουν ιατρική συνταγή ή/και κουτιά φαρμάκων που εκφράζονται στα ουκρανικά.

Η PGEU διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά με τις ελλείψεις των φαρμάκων στα κοινοτικά φαρμακεία το 2019 και 2020. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συντριπτική πλειονότητα των χωρών ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν χειρότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ενώ επηρεάστηκαν σχεδόν όλες οι κατηγορίες φαρμάκων. Περισσότερα από 200 φάρμακα περιγράφηκαν ως «ελλειπτικά». Το 2019, αναφέρθηκε ότι τα καρδιαγγειακά φάρμακα ήταν σε έλλειψη στο 92% των χωρών που απάντησαν, ακολουθούμενα από τα εμβόλια (88%), τα φάρμακα του νευρικού συστήματος (84%) και τα φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος (84%)

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) η αντοχή στα αντιβιοτικά στα βακτήρια Salmonella και Campylobacter εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Ο WHO/EUROPE, κυκλοφόρησε το πρώτο του «Βιβλίο τσέπης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για παιδιά και εφήβους», που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα παιδιών και νέων σε χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας. Το βιβλίο τσέπης, παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Ποιότητας Φροντίδας του ΠΟΥ στην Αθήνα και το ελληνικό Υπουργείο Υγείας.

Ο EMA έχει συστήσει άδεια κυκλοφορίας υπό όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για το Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.

Ο EMA εξέδωσε τις συστάσεις για τα στελέχη του ιού της γρίπης που οι κατασκευαστές εμβολίων πρέπει να συμπεριλάβουν στα εμβόλια για την πρόληψη της εποχικής γρίπης από το φθινόπωρο του 2022.

Ο EMA, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου (EORTC), εγκαινίασε το Φόρουμ Φαρμάκων για τον Καρκίνο (CMF). Συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από ακαδημαϊκούς οργανισμούς και το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό δίκτυο φαρμάκων, το φόρουμ στοχεύει στην προώθηση της έρευνας για τη βελτιστοποίηση των θεραπειών για τον καρκίνο και θα συμβάλει στην προώθηση υψηλών προτύπων στη φροντίδα του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Ιρλανδία: Οι φαρμακοποιοί εκδίδουν συμβουλές υγειονομικής περίθαλψης για νέες και μέλλουσες μαμάδες. Ανάμεσα στις συμβουλές περιλαμβάνονται η υγιεινή διατροφή, η λήψη φολικού οξέος, η διακοπή του καπνίσματος, η ασφαλής κατανάλωση φαρμάκων και φυτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού, η αποφυγή λήψης  ιμπουπροφαίνης και ο εμβολιασμός κατά της Covid-19.

Πολωνία: σε 75 φαρμακεία σε όλη την Πολωνία ξεκινά η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος αναθεώρησης φαρμάκων. Οι φαρμακοποιοί για τους επόμενους μήνες θα παρέχουν υπηρεσία σε επιλεγμένη ομάδα ασθενών  με πολυφαρμακία. Το πιλοτικό έργο προβλέπει 3 επαφές φαρμακοποιού-ασθενούς, το αποτέλεσμα των οποίων είναι η ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου φαρμακευτικής φροντίδας για τον ασθενή και ένα σχέδιο για την επίλυση όλων των ανιχνευόμενων πραγματικών ή πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση φαρμάκων.