Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Ενημέρωση για τα ψηφισθέντα άρθρα 8 & 9 του Ν. 4931/13.05.2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ψηφίσθηκε το Νομοσχέδιο «Γιατρός για Όλους , ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄/94/13.5.2022, ο Νόμος 4931/2022 που περιλαμβάνει τα εξής άρθρα που αφορούν στα φαρμακεία μας :

 

 

  • Το άρθρο 8 του Ν. 4931/13.05.2022(ΦΕΚ Α’ 94) με το οποίο ψηφίστηκε ο Τακτικός έλεγχος των συνταγών φαρμάκων , με ισχύ από 1 Ιουνίου 2022. Αναμένουμε την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
  • Το άρθρο 9 του Ν. 4931/13.05.2022(ΦΕΚ Α 94) με το οποίο τα φαρμακεία εξαιρούνται της καταβολής clawback για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας «Υγειονομικό Υλικό – Διαβητολογικό Υλικό», δηλαδή βελόνες φυσιγγοσυρίγγων, σκαρφιστήρες, σύριγγες απλές, ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα, ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα, σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία Flash – αισθητήρας μέτρησης/καταγραφής γλυκόζης, καθώς και για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής των περ. 7, 8 και 9 του δεύτερου εδαφίου της παρ. Α΄ του άρθρου 10 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας(ΕΚΠΥ).

Η ισχύς του άρθρου άρχεται από την 1η Ιουλίου 2022.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ του Ν. 4931/2022 επισημαίνοντας τα  άρθρα που μας αφορούν.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας