Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

ΗΔΙΚΑ: Αριθμητική σήμανση στην εκτύπωση εκτέλεσης συνταγών

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αριθμητική σήμανση στην εκτύπωση της εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. 

Η σήμανση εμφανίζεται σε πλαίσιο επάνω δεξιά στην εκτύπωση και ακολουθεί την εξής λογική: 1-κοινές συνταγές, 2-εμβόλια, 3-ηπαρίνες, 4-ΕΚΑΑ, 5-από φαρμακαποθήκες ΕΟΠΥΥ.


Αναρτήθηκε:5/5/22 - 3:43 μ.μ.