Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η σήμανση των συνταγών στο επάνω μέρος του φύλου εκτύπωσης των εκτελεσμένων ηλεκτρονικών συνταγών, με αρίθμηση 1,2, κλπ. η οποία υλοποιήθηκε πρόσφατα από την ΗΔΙΚΑ, αποτελεί μία από τις προαπαιτούμενες ενέργειες τις οποίες υπέβαλλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για την ομαλή μετάβαση και ολοκλήρωση της προετοιμασίας εφαρμογής του Τακτικού ελέγχου φαρμάκων. 

Ο Τακτικός έλεγχος έχει ενταχθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και πρόκειται να εφαρμοστεί - μετά από πολλές αναβολές - για τις συνταγές μηνός Ιουνίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για το άρθρο 8 του νομοσχεδίου: «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 90 ν. 4368/2016».

Ευθύς μόλις ψηφιστεί, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα το πλαίσιο εφαρμογής του και τις αλλαγές τις οποίες επιφέρει στην υποβολή, εκκαθάριση και πληρωμή των λογαριασμών των φαρμακείων.

 

 

Σας αποστέλλουμε την σχετική ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ για την αριθμητική σήμανση στην εκτύπωση εκτέλεσης συνταγών.

Με Εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

 

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ:
 

Αριθμητική σήμανση στην εκτύπωση εκτέλεσης συνταγών
Αναρτήθηκε:5/5/22 - 3:43 μ.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αριθμητική σήμανση στην εκτύπωση της εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Η σήμανση εμφανίζεται σε πλαίσιο επάνω δεξιά στην εκτύπωση και ακολουθεί την εξής λογική: 1-κοινές συνταγές, 2-εμβόλια, 3-ηπαρίνες, 4-ΕΚΑΑ, 5-από φαρμακαποθήκες ΕΟΠΥΥ.