Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ βάζει και επισήμως τέλος στο θέμα με τις σφραγίδες - Αποκλειστικά υπεύθυνος ο συνταγογράφος ιατρός

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το διοικητικό έλεγχο συνταγών φαρμάκων» 
Σχετικό: Το υπ' αριθμ. ΔΒ4z/οικ.23655/ 20-09-2022 έγγραφο.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σχετικά με τις σφραγίδες των ιατρών, σας ενημερώνουμε ότι κατά τη σάρωση και εικονοποίηση των συνταγών, η ποιότητα της παραγόμενης ασπρόμαυρης εικόνας εξαρτάται σημαντικά από την ποιότητα του φυσικού παραστατικού και από την ποιότητα των μελανιών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό. Αν στο φυσικό παραστατικό η σφραγίδα είναι αχνή ή το χρώμα του μελανιού της σφραγίδας είναι πολύ ανοικτό παρά σκούρο, τότε η μετατροπή της σε ασπρόμαυρη εικόνα οδηγεί αντίστοιχα σε αχνό/δυσανάγνωστο αποτέλεσμα, όπως βεβαιώνει η ανάδοχος εταιρεία της μηχανογραφικής επεξεργασίας των συνταγών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιβεβαίωση των στοιχείων του ιατρού να γίνεται με τα στοιχεία που είναι αποτυπωμένα στην ηλεκτρονική συνταγή, σύμφωνα με την παρ. 3.1 του οδηγού εκκαθάρισης, που κοινοποιήθηκε με το έγγραφο ΔΒ4/Γ99/1061/οικ 14225/2-6-2022 και δεν απαιτούνται περεταίρω ενέργειες.

Σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται δυσδιάκριτη σφραγίδα του συνταγογράφου, σε ευρεία κλίμακα, σε συγκεκριμένους ιατρούς, θα.....

.... πρέπει να γίνεται ενημέρωση στη Διεύθυνση Φαρμάκου (d6.t4@eopyy.gov.gr), ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις στους ιατρούς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ


σφραγιδες.γιατρων by farmakopoioi on Scribd