Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ενεργοποίηση ΦΥΚ για Λιμενικό Σώμα

UPDATE: Τα ΦΥΚ λιμενικού δεν εκτελούνται στα ιδιωτικά φαρμακεία

Σας ενημερώνουμε ότι από 12-9-2022 ενεργοποιείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η συνταγογράφηση ΦΥΚ (φαρμάκων του Ν. 3816) για τους ασφαλισμένους του Λιμενικού Σώματος. 


Οι συνταγές ΦΥΚ του Λιμενικού Σώματος απαιτούν θεώρηση. 

Η θεώρηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από....


.... ελεγκτή ιατρό εντός 2 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση απόρριψης θα ενημερώνεται σχετικώς ο ασθενής.


Βρείτε εδώ την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.


Αναρτήθηκε:6/9/22 - 1:19 μ.μ.