Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΦΣ για μηνύματα από ΠΕΔΙ περί προσκόμισης των φύλλων έκδοσης ιατρού

TA MHNYMATA ΠOY ΠIΘANΩΣ ΛABATE AΠO TIΣ ΠEΔI ANAΦOPIKA ME TON ΔIOIKHTIKO EΛEΓXO ΦAPMAKΩN ΠEPI ΠPOΣKOMIΣHΣ TΩN ΦYΛΛΩN EKΔOΣHΣ IATPOY ΔEN IΣXYOYN. ΘA YΠAPΞEI ΔIOPΘΩΣH TOY ΣYΣTHMATOΣ KAI ENHMEPΩΣH TΩN ΠEΔI.