Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Λίστα φαρμάκων με απαγόρευση εξαγωγών διαρκείας (excel)

Όπως είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Υγείας Αθ. Πλεύρης (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ), ο ΕΟΦ ανακοίνωσε τη λίστα φαρμάκων με απαγόρευση διαρκείας των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης! 

Παράλληλα ο ΕΟΦ στο έγγραφό του (δείτε ΕΔΩ) σημειώνει:

  • Η απαγόρευση εξαγωγών τίθεται σε ισχύ 25.11.22 και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεότερη απόφαση του ΕΟΦ. Η διατύπωση παραπέμπει σε μεγάλη διάρκεια όπως έχει εξαγγείλει ο Υπουργός ώστε να φέρει αποτελέσματα
  • Η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα! Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.
  • Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης απαγορεύεται η αποθεματοποίηση (στοκάρισμα) των φαρμάκων!

Δείτε τη λίστα των φαρμάκων:

 

 

 Λίστα φαρμάκων με απαγόρευση εξαγωγών διαρκείας