Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

ΕΠΙΣΗΜΟ: ΠΩΛΗΣΗ SELF TEST ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPID TEST ΣΤΟ 6% ΦΠΑ

ΔHMOΣIEYTHKE H EΓKYKΛIOΣ AΠO THN AAΔE ME THN OΠOIA ΔIEYKPINIZETAI ΣXETIKA ME TOYΣ ΣYNTEΛEΣTEΣ ΦΠA, OTI H ΔIENEPΓEIA TOY Rapid test ΔIAMOPΦΩNETAI ΣTO 6% (H 4% ΓIA ΠAPAMEΘOPIEΣ ΠEPIOXEΣ) AΠO TO 24% ΠOY EINAI H ΘEΣMOΘETHMENH ΠAPOXH YΠHPEΣIAΣ ΣTO ΦAPMAKEIO, META AΠO ΠAPEMBAΣH TOY ΠΦΣ. ΔIEYKPINIZETAI EΠIΣHΣ OTI H ΠΩΛHΣH TΩN self test YΠAΓETAI ΣTO 6% ΦΠA (H 4% ΓIA ΠAPAMEΘOPIEΣ ΠEPIOXEΣ)