Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Παράταση στην υποβολή συνταγών Ιανουαρίου 2023

ΛOΓΩ TΩN AKPAIΩN KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN ΣE APKETEΣ ΠEPIOXEΣ THΣ XΩPAΣ KAI TΩN ΠPOBΛHMATΩN ΠOY ΔHMIOYPΓHΘHKAN ΣTIΣ METAΦOPEΣ KAI ΣTIΣ METAKINHΣEIΣ, ZHTHΘHKE AΠO TON ΠANEΛΛHNIO ΦAPMAKEYTIKO ΣYΛΛOΓO KAI EΓINE AΠOΔEKTH, H ΠAPATAΣH ΣTHN YΠOBOΛH ΣYNTAΓΩN IANOYΑΡΙΟΥ KATA TPEIΣ (3) EPΓAΣIMEΣ HMEPEΣ.  

KATOΠIN AYTΩN,  H YΠOBOΛH TΩN ΣYNTAΓΩN IANOYAPIOY ΓIA OΛA TA ΦAPMAKEIA THΣ XΩPAΣ, ΘA OΛOKΛHPΩΘEI TO APΓOTEPO MEXPI KAI THN ΠAPAΣKEYH 10 ΦEBPOYAPIOY 2023.