Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ

 


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τις λίστες, τις οποίες μας απέστειλε ο ΕΟΦ προς ενημέρωση των μελών μας, οι οποίες περιλαμβάνουν φαρμακευτικά σκευάσματα των σχετικών επισυναπτόμενων καταλόγων, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

1) Κατάλογος φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη στον ΕΟΦ, για «Μακροχρόνιες – σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων» με πληροφορίες για τις ημερομηνίες έναρξης και πιθανής λήξης της έλλειψης, τους λόγους της έλλειψης όπως και τις εναλλακτικά σκευάσματα ή προτεινόμενες ενέργειες για αυτές τις περιπτώσεις:

Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη/List of Pharmaceutical Products in Notified Shortage – 14/02/2023.pdf

και

 

 

2) Κατάλογος φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί η διακοπή της άδειας κυκλοφορίας τους στον ΕΟΦ, με τα εναλλακτικά σκευάσματα ή τις θεραπευτικές κατηγορίες σκευασμάτων, που προτείνονται για αυτές τις περιπτώσεις:

Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί διακοπή/List of Pharmaceutical Products in Notified Discontinuation – 17/02/2023.pdf

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η τελευταία λίστα απαγόρευσης εξαγωγών, όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει από τις 25.11.2022, με τη σχετική απόφαση του ΕΟΦ:

3) Απόφαση ΕΟΦ 125334/22-11-2022:

Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 93211/06-09-2022 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ