Συμμετοχές Φαρμάκων/ΕΚΑΣ/1€/Αναπηρία

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 12/11/2018

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2008 Η ευθύνη συνταγογράφησης ανήκει στο συνταγογράφο Ιατρό

 
Από 22/10/2018 γίνεται 0% η συμμετοχή για όσους παίρνουν γενόσημα σε περιπτώσεις που είχαν 10% συμμετοχή. Δείτε ΕΔΩΠοιοί πληρώνουν το 1€ , δείτε και μερικά tips για τα πρακτικά του θέματος.


Πίνακας προσδιορισμού αναπηρίας ΕΔΩ . Ποιές χρόνιες παθήσεις χαρακτηρίστηκαν μη-αναστρέψιμες για τον προσδιορισμό ποσοστού αναπηρίας (ΣΔ Ι) ΕΔΩ


Δεν πληρώνουν συμμετοχή oι ασφαλισμένοι για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται σε:
 • εργατικό ατύχημα
 • στη μητρότητα (κύηση – τοκετός – λοχεία)
 • οι  παραπληγικοί και τετραπληγικοί, καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων
 • οι ασθενείς ΧΝΑ τελικού σταδίου ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ σε εξωνεφρική κάθαρση (συμπλήρωση με εγκύκλιο στις 14-2-2013)
 • για τα Φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού
 • για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων
 • οι δικαιούχοι του Ν. 4368 (πρόνοια και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)
 • σε όσους κόπηκε ο ΕΚΑΣ

Συμμετοχή 0% 

Επίσης δεν καταβάλλουν συμμετοχή για τα φάρμακα των παθήσεών τους οι παρακάτω χρόνια πάσχοντες:

 • Παιδιά και ενήλικες για εμβολιασμούς του εγκεκριμένου κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Εθνικού προγράμματος εμβολιασμού, για τα Εμβόλια υποχρεωτικού Εμβολιασμού.
 • Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών
 • Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι ή Σακχαρώδη Διαβήτη κύησης ή Σακχαρώδη Διαβήτη μετά από παγκρεατεκτομή συνεπεία παγκρεατικού νεοπλάσματος, (όλα τα φάρμακα, π.χ.: ινσουλίνες σε ΣΔ Ι 0% σε ΣΔ ΙΙ 10%)
 • Ψυχώσεις (μόνο τα αντιψυχωσικά, όχι τα αντικαταθλιπτικά)
 • Mεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία (από 14-2-13 με συμπληρωματική εγκύκλιο έχουν 0% και για τα φάρμακα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση διαταραχών, επιπλοκών και προβλημάτων υγείας από τις παθήσεις αυτές)
 • Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία – θρομβοπενική πορφύρα
 • Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
 • Αιμορροφιλία (για τους αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες).
 • Υποφυσιογενή νανισμό (για την αυξητική ορμόνη).
 • Κυστική Ίνωση ( κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική νόσος).
 • Χρόνια Ηπατίτιδα Β και Χρόνια Ηπατίτιδα C.
 • Nόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση).
 • Γλυκονίαση/γλυκονίαση τύπου ΙΒ
 • Νόσος Gaucher.
 • Έλλειψη Ορνιθο-Καρβαμυλο-Τρανσφεράσης
 • Χρόνια Νεφρική Νόσο ΧΝΝ (στάδιο 3 και 4)
 • Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
 • Νόσος Niermann-Pick τύπου C
 • Υπερφαινυλαλανιναιμία
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Οι HIV θετικοί ασθενείς (AIDS) για τα αντιρετροϊκά φάρμακα


Συμμετοχή 10% 

 
Οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ

Πληρώνουν μειωμένη συμμετοχή 10% για τα φάρμακα, που χορηγούνται στις παρακάτω παθήσεις:
 • Νόσο του PARKINSON και δυστονίες.
 • Αποιο διαβήτη
 • Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια.
 • Μυασθένεια.
 • Φυματίωση.
 • Κληρονομικό αγγειοοίδημα.
 • Συγγενή ιχθύαση.
 • Νόσος Wilson
 • Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ και από 19/10/2018 και όλοι οι άλλοι τύποι Σακχαρώδη Διαβήτη εκτός από τύπου Ι που είναι με 0% (όλα τα φάρμακα: τα χάπια, οι ινσουλίνες κτλ με 10%)
 • Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις
 • Αγγειοπάθεια BURGER.
 • Aνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot.
 • Πληρώνουν επίσης μειωμένη συμμετοχή 10% για τα φάρμακα οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ (για όσο χρόνο το δικαιούνται) και τα μέλη της οικογένειάς τους.
 • Ρευματοειδή αρθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα και διάχυτα νοσήματα του συνδετικού ιστού, όσον αφορά τα τροποποιητικά φάρμακα (μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, κυκλοσπορίνη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, αζαθειοπρίνη, D−πενικιλλαμίνη, κυκλοφωσφαμίδη) και για τις ενδείξεις των συγκεκριμένων ρευματικών παθήσεων (από 1-7-2013
 • Ψωρίαση, όσον αφορά στα σκευάσματα τοπικής θεραπείας με δραστικές ουσίες συνδυασμοί Betamethasone - Calcitriol, Calcipotriol και Calcitriol, και στα από του στόματος σκευάσματα με δραστικές ουσίες Ciclosporin, Methotrexate και Acitretin.
 • Νόσος Crohn, όσον αφορά στα φάρμακα με δραστικές ουσίες Budesonide, Mesalazine, Methylprednisolone, Prednisolone, Sulfasalazine, Hydrocortisone, Azathioprine και Metrotrexate

Όλο το ΦΕΚ 2883/12: