Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Απόσυρση Ινδικών Φαρμάκων από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA) ζήτησε σήμερα (σ.σ. 17/10) από τα φαρμακεία, τις κλινικές και τις φαρμακαποθήκες να επιστρέψουν πέντε συνταγογραφούμενα φάρμακα διαφόρων περιεκτικοτήτων. Αυτή η απόφαση έρχεται ως συνέχεια στην προληπτική ανάκληση που ζητήθηκε από τον ίδιο τον παραγωγό, τη φαρμακευτική εταιρεία Wockhardt Ltd, για πέντε μη συνταγογραφούμενα φάρμακά της. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι επακόλουθο των ατελειών στην παραγωγή που εντοπίστηκαν από την MHRA κατά την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της Wockhardt στην Chikalthana της Ινδίας. Τα περισσότερα από τα φάρμακα που επηρεάζονται από την προληπτική ανάκληση χρησιμοποιούνται ως αναλγητικά, ενώ ένα φάρμακο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη Τύπου 2 (Gliclazide). Τα συγκεκριμένα φάρμακα διατίθενται στις περισσότερες περιπτώσεις από εναλλακτικούς παραγωγούς και το Υπουργείο Υγείας θα συνεργαστεί στενά μαζί τους για να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς θα συνεχίσουν να βρίσκουν τα φάρμακά που χρειάζονται. Δέκα ακόμα συνταγογραφούμενα φάρμακα που παρασκευάζονται στο εργοστάσιο της Wockhardt  στην Chikalthana θα συνεχίσουν να διατίθενται σε ασθενείς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς λόγω της ανησυχίας για τη συνέχιση της διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων φαρμάκων, τα οφέλη για τους ασθενείς που θα συνεχίσουν να τα λαμβάνουν αντισταθμίζουν τον κίνδυνο από τυχόν προβλήματα στην ποιότητά τους.
Οι ασθενείς δε χρειάζεται να επιστρέψουν τα φάρμακά τους, καθώς δεν υπάρχει κάποια απόδειξη πως τα φάρμακα που επηρεάζονται από την προληπτική ανάκληση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ελαττωματικά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι ασθενείς να λαμβάνουν τα φάρμακα που τους έχουν συνταγογραφηθεί. Η ανάκληση των φαρμάκων από τους ασθενείς δεν αποφασίσθηκε, διότι αν και τα φάρμακα που επηρεάζονται δεν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με κανόνες ορθής βιομηχανικής παραγωγής (GMP), δεν υπάρχουν αποδείξεις πως όσα έχουν πωληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Ωστόσο, η MHRA οφείλει να ενεργεί προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας, καθώς η μη τήρηση των κανόνων ορθής βιομηχανικής παραγωγής σημαίνει ότι η ποιότητα των φαρμάκων δεν είναι εγγυημένη.
Οι ατέλειες παραγωγής που εντοπίστηκαν από την MHRA κατά την επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της Wockhardt στην Chikalthana τον Ιούλιο του 2013, περιλαμβάνουν κακή τήρηση αρχείων που αφορούν στην κατασκευή και στις δοκιμές των φαρμάκων που παρασκευάζονταν στην εγκατάσταση και ανεπαρκή πιστοποίηση και έλεγχο της παραγωγής των φαρμάκων. Η MHRA συνεργάζεται με τη Wockhardt και άλλες διεθνείς ρυθμιστικές αρχές για την επίλυση του θέματος.
www.healthview.gr