Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Δισκέτες 50% Μαΐου


Τον ψυχοβγάλτη εξακολουθούν να έχουν οι πληρωμές με τη μισή πληρωμή Μαΐου (47% φάρμακα, 100% αναλώσιμα, 100% ανασφάλιστοι) να φτάνει στους συλλόγους υπό μορφή δισκέτας πριν από λίγο και στους λογαριασμούς μας..
...την Παρασκευή 11/9 το μεσημέρι