Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΟΣΑ: «Δυσβάσταχτες» οι δαπάνες για την υγεία

Τα κόστη στον τομέα της υγείας αυξάνονται πιο γρήγορα από την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η φορολογία που στηρίζει τη χρηματοδότηση σταδιακά συρρικνώνεται. Ο Οργανισμός προτείνει μέτρα για τη χαλάρωση της πίεσης στον προϋπολογισμό.

Μη βιώσιμα θα είναι τα κόστη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις προηγμένες οικονομίες, αν δε γίνουν μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Όπως αναφέρει το κείμενο, οι δαπάνες αυξάνονται με τόσο ραγδαίο ρυθμό που θα έχουν γίνει δυσβάσταχτες μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Η διατήρηση της φροντίδας υγείας ως έχει σήμερα, καθώς και η...
... χρηματοδότηση μελλοντικών προνομίων, πρόκειται να καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη για τα μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται απαιτούν τη συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για να επιτευχθούν.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι, αν και η κρίση οδήγησε σε επιβράδυνση της αύξησης των δαπανών για την υγεία -ιδιαίτερα στην Ευρώπη- η δημόσια δαπάνη στις χώρες του ΟΟΣΑ πρόκειται να αυξηθεί μακροπρόθεσμα από περίπου 6% του ΑΕΠ σήμερα, σχεδόν στο 9% το 2030 και μέχρι και 14% έως το 2060, εκτός και αν οι κυβερνήσεις περιορίσουν τα κόστη.

Οι περισσότερες χώρες έχουν ήδη θέσει στόχους για τις δαπάνες στην υγεία, οι οποίοι ωστόσο καθορίζονται περισσότερο από οικονομικούς παράγοντες παρά με άλλους που προσανατολίζονται στην υγεία.

Η δαπάνη για την υγεία έχει αυξηθεί πιο γρήγορα από την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ πολλά κράτη βασίζονται στη φορολογία που θα συρρικνώνεται καθώς οι πληθυσμοί θα γερνούν. Η νέα τεχνολογία στις ιατρικές υπηρεσίες, οι υψηλότεροι μισθοί που οδηγούν σε μεγαλύτερες προσδοκίες από το σύστημα και οι αυξανόμενες ανάγκες από τη γήρανση των πληθυσμών πιέζουν προς τα πάνω τα κόστη.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει πως οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν την πίεση στους ιατρικούς προϋπολογισμούς με το να είναι πιο ρητές και επιλεκτικές στον καθορισμό των υπηρεσιών που καλύπτονται από τα δημόσια συστήματα υγείας, με το να ενθαρρύνουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς πληρωμής, καθώς και με τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τιμολογούνται τα φάρμακα -για παράδειγμα, με την ευρύτερη χρήση γενοσήμων.

Η θέσπιση ξεκάθαρων στόχων για τις δαπάνες, η παρακολούθηση των δαπανών, η στενή συνεργασία των αρμοδίων για τους προϋπολογισμούς με τα Υπουργεία Υγείας και η αύξηση της επένδυσης στην προώθηση της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών αποτελούν κάποια από τα μέτρα που προτείνει ο Οργανισμός.

euro2day.gr