Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 23%

Αξιότιμοι κύριοι


Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, τα δελτία 
- Διορθωτικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση) 31-12-2015
- ΥΑ Διορθωτικό (Νέα Αναφοράς)
- ΥΑ Διορθωτικό νέα Γενόσημα Υβριδικά
που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 31/12/15, έχουν ισχύ, για τα φαρμακεία από 5/2/16.
Ωστόσο, η εισαγωγή νέων ποσοστών ΦΠΑ στα φάρμακα (13% και 23%) καθιστά απαραίτητη την αναγραφή του ποσοστού ΦΠΑ (σε νέα στήλη) στα συνημμένα αρχεία των δελτίων αυτών.
Είναι αδύνατη η εφαρμογή του Δελτίου τιμών, εάν δεν διευκρινιστεί το ποσοστό ΦΠΑ ανά είδος (εμπορικό σκεύασμα), προς αποφυγή λαθών και παρερμηνεύσεων. 

Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς - αρχείο από επίσημο φορέα, στο οποίο θα απευθύνονται όλοι (ΕΟΠΥΥ, ΚΜΕΣ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, κ.ά.)
Η άμεση αντικατάσταση των συνημμένων αρχείων xls των παραπάνω δελτίων με αυτά που θα περιέχουν και το ποσοστό ΦΠΑ ανά είδος, χρήζει ΑΜΕΣΗΣ ανάρτησης.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ