Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ: ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ


Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Λόγω της Πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης όλων των φορέων και κλάδων  την ερχόμενη Πέμπτη, στην οποία συμμετέχουν και τα φαρμακεία, δεν είναι εφικτό να υποβληθούν  εμπρόθεσμα οι συνταγές των φαρμακείων  και ιδιαίτερα αυτές των  νησιωτικών  και απομακρυσμένων περιοχών  της χώρας.
Παρακαλούμε θερμά...... όπως δοθεί παράταση μιας ημέρας και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συνταγών των φαρμακείων να είναι η Δευτέρα 8/2/2016.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ